Gosky

Publicaties

Het werk van Marit verscheen al in een aantal interessante publicaties. Lees er hieronder meer over. 

Tips en energievreters tijdens het speelplaatstoezicht

In mei 2019 werd Marit geïnterviewd door Klasse en gaf ze tips om energievreters tijdens het speelplaatstoezicht te vermijden.

Artikel ‘Straffen en belonen’ in Klasse

In september 2018 werd Marit geïnterviewd door het onderwijsmagazine Klasse over straffen en belonen. Ze deelde 12 inzichten en tips rond straffen en belonen en nam deel aan een Facebook-live waar leerkrachten live vragen aan Marit konden stellen.

Personeelsevaluatie als positief gegeven

Personeelsevaluatie als positief gegeven is een inspiratiehandboek uit het leven gegrepen. Het laat zien hoe het kan, niet hoe het moet. Dit praktijkboek bundelt onder meer verhalen van schoolbestuurders en directieleden over hoe zij in hun specifieke situatie en vanuit hun rol beleidskracht inzetten bij het integraal personeelsbeleid.

Vanuit haar ervaring als communicatiedeskundige geeft Marit Goossens een praktische kijk op gesprekstechnieken als onderdeel van personeelsevaluatie.

Uitgeverij Plantyn, 2009, ISBN 978-90-301-9254-1

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Wie permanent op de hoogte wil blijven over kwaliteitszorg en -verbetering op school, kan terecht bij de losbladige reeks Kwaliteitszorg in het onderwijs, uitgegeven door Plantyn. Hierin worden visies, materialen en praktijkvoorbeelden in praktische bewoordingen besproken.

Vanuit haar ervaring als communicatiedeskundige geeft Marit Goossens in een van de hoofdstukken een praktische kijk op het belang van participatie en communicatie om tot gedragen visieontwikkeling te komen in het onderwijs.

Uitgeverij Plantyn, een abonnement loopt per kalenderjaar.

Hoogbegaafde leerlingen op de secundaire school: hoogvliegers of kwetsbare vogels?

Dit boek is ontstaan uit de gelijknamige studiedag, die in november 2003 werd georganiseerd vanuit het Academisch Vormingsinstituut voor leraren, KUL. Het omvat negen uiteenzettingen van evenveel auteurs, die elk vanuit een andere invalshoek, één van de aspecten van hoogbegaafdheid bij jongeren, die betrekking hebben op studie en school, belichten.

Eén van de thema’s die aan bod komen is “Studiebegeleiding en communicatie bij hoogbegaafde leerlingen” door Marit Goossens. In dit hoofdstuk licht zij dit aspect toe vanuit haar ervaring als communicatiedeskundige én haar ervaring in begeleiding en coaching van hoogbegaafden.

Uitgeverij Garant, 2004, ISBN 90-441-1591-X