Gosky

Organisatiecoaching

“Verandering vindt alleen plaats door actie.”

(Dalai Lama)

Tijdens een organisatiecoaching analyseert Marit jouw school vanuit systemisch oogpunt. Ze gaat daarbij aan de slag met volgende vragen: 

  • Hoe speel je in op wat er leeft in je team? 
  • Hoe vermijd je polarisering? 
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de school geconnecteerd blijft met elkaar zodat er echt samengewerkt kan worden? 
  • Hoe communiceer je veranderingen binnen je organisatie zodat je anticipeert op de weerstand die er zou kunnen komen?
  • Hoe haak je in op wat je medewerker nodig heeft zonder jezelf en je taak uit het oog te verliezen?
  • Hoe blijf je in dit alles je team motiveren en stimuleren?

De nood aan organisatiecoaching biedt zich meestal aan vanuit een bekommernis. Die kan onder meer zijn: een vraag naar optimalisering van de samenwerking, het oplossen van een (langdurig) sluimerend conflict, het begeleiden van een naderende verandering, het begeleiden na een bevraging van het welbevinden van een team en een directie,… Of simpelweg het trainen van directie en/of middenkader in het constructief omgaan met veranderingen, spannningsvelden, weerstanden en conflicten.  

Klinkt dit herkenbaar voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Marit.