Gosky

Thematische trajectbegeleiding

“Het gaat er niet om dat we andere dingen zien,

maar dat we de dingen anders zien.”

(Carl Gustav Jung)

Vanuit haar jarenlange ervaring met trainingen en voordrachten over diverse onderwijsthema’s merkte Marit meer en meer dat er een nood is om vanuit een objectieve blik en met de nodige onderwijsexpertise een directieteam te begeleiden binnen diverse onderwerpen en domeinen.

De meeste van die domeinen en thema’s leven wel op een school maar werken daarom niet optimaal. Vaak gaat het om een actualisering en een aanpassing aan de huidige onderwijsomstandigheden.

Marit begeleidt als procesbegeleider en expert het directieteam en/of een werkgroep om die thema’s in de school sterker te maken.

Een greep uit de diverse voorbeelden van thema’s die Marit al in scholen begeleid heeft

 • Optimaliseren van de interne communicatie (mail policy, dynamische personeelsvergadering, aanpak van een doorlichting, …)
 • ‘Sanctioneringsbeleid’: gedragen maken, eigenaarschap, sensibiliseren, …
 • Klassenraden optimaliseren
 • Het uitzetten van een leerlingenbeleid: efficiënte aanpak in overeenstemming met het ‘sanctioneringsbeleid’
 • Het uitzetten van een zorgbeleid: efficiënte aanpak van het zorgcontinuüm
 • Optimaliseren van een kernteam/middenkader/…: positie, taken, bevoegdheden, mandaten, …
 • Herstructurering van een directieteam: taken, bevoegdheden, samenwerking, communicatie, vergaderingen, …
 • Herstructureren van een secretariaat met als vertrekpunt de competenties en vaardigheden van de personeelsleden
 • Professionaliseren van werkgroepen
 • Een visie ontwikkelen of het aanpassen van een bestaande visie met het hele personeelsteam
 • Directieteam: op regelmatige basis een spiegel zijn voor directie rond een aantal thema’s en/of moeilijkheden

Meer informatie over trajectbegeleiding op jouw school? Neem contact op met Marit.