Gosky

Aanbod voor bedrijven

Binnen de profitsector bouwde Marit heel wat expertise op. Bedrijven doen op haar beroep als communicatiedeskundige, bemiddelaar en procesbegeleider. Ze coacht managers, medewerkers en teams.  

 

Jouw organisatie kan een beroep doen op Marit als expert in  

 • teambegeleiding om de werking van een team te optimaliseren
 • uitwerken en implementeren van een visie gedragen door een heel team
 • optimaliseren van productieprocessen vanuit communicatief standpunt
 • opleidingen in verbindend communiceren
 • peilen naar ‘welbevinden/stressgehalte’ bij managers/ medewerkers en het begeleiden hierin
 • begeleiden van organisaties in (moeilijk lopende) verandertrajecten
 • uitwerken en begeleiden van fusies tussen bedrijven/organisaties
 • crisisbegeleiding bij fusies
 • bemiddeling in familiebedrijven
 • aanpak van langdurige conflicten in teams (tussen medewerkers onderling of tussen leidinggevenden en medewerkers)
 • coachen van managers in leiderschap
 • doelgericht vergaderen
 • leren onderhandelen

Uiteraard haakt Marit steeds in op de behoeftes en de noden van de organisatie.

Meer informatie over een traject in jouw bedrijf? Neem contact op met Marit.