Gosky

Disclaimer mails

Onze e-mails en alle bijgevoegde bestanden zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is vertrouwelijk en kan wettelijk worden beschermd.

Als u niet de geadresseerde bent, is openbaarmaking, reproductie, kopiëren, distributie of andere verspreiding of gebruik van deze communicatie ten strengste verboden. Als u een e-mail ten onrechte heeft ontvangen, moet u Gosky hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en vervolgens het origineel en alle eventuele kopijen ongelezen vernietigen.

Gosky kan niet garanderen dat onze e-mails vrij van virussen zijn, of dat de e-mails verzonden werden zonder de ongeoorloofde tussenkomst van een derde partij.

Gosky kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in de e-mailberichten geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen.

Aan een e-mail – inclusief de bijlagen – kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen alleen het gevolg zijn van een geschreven document, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers.