Gosky

Bemiddeling

“Als je het probleem echt begrijpt, vloeit het antwoord eruit voort,

want het probleem en het antwoord vormen één geheel.”

(Jiddu Krishnamurti)

Soms doen er zich tussen collega’s of in vakgroepen conflicten voor. Zo’n conflict moet uitgeklaard worden om te vermijden dat het escaleert en dat het ‘overgaat’ naar het hele team. In dat geval kan Marit optreden als bemiddelaar. 

Ze start met individuele gesprekken om vervolgens de collega’s constructief met elkaar te confronteren. 

Vanzelfsprekend blijft Marit als bemiddelaar neutraal en neemt geen stelling in.

Bemiddeling

Nood aan een bemiddelaar? Neem contact op met Marit.