Gosky

Groepstrainingen en voordrachten

“Between right and wrong, there is a field. I will meet you there.”

(Rumi)

Groepstrainingen

Voordrachten

Trainingen voor groepen over een thema dat inhaakt op de noden en de behoeften van de doelgroep. Marit werkt vanuit de casussen en ervaringen van de deelnemers.

 • 8 – 25 personen
 • 3 à 4 uur per sessie
 • afhankelijk van het thema: 1 – 5 sessies

Marit brengt ook een aantal thema’s voor grote groepen. Afhankelijk van het thema werkt zij met haar acteurs. Een duidelijke omschrijving van het gewenste doel is nodig.

 • 30 – 400 personen
 • 2 à 3 uur
 • meestal 1 sessie

Mogelijke thema's

Marit geeft groepstrainingen en voordrachten over uiteenlopende thema’s voor alle niveaus van het onderwijs. Een greep uit het aanbod:

 • Klasmanagement
 • Constructief commentaren schrijven op rapporten, toetsen, GIP, stageverslagen en in agenda’s.
 • Straffen en belonen op de speelplaats
 • Effectief en efficiënt voeren van klassenraden
 • Leren feedback geven en ontvangen
 • Participatie zonder je hele team te verliezen
 • Doelgerichter omgaan met spanningsvelden en weerstanden
 • Vergaderen: korter en beter!
 • Professioneel omgaan met werkgroepen
 • Omgaan met weerstand tijdens veranderingen en hoe communicatie hierin cruciaal is!
 • Gespreksvaardigheden: moeilijke gesprekken met ouders, collega’s, directie,…
 • Inspelen op groepsdynamische processen en rolidentiteiten in de klas
 • Ontwikkelgesprekken: gesprekken met leerlingen vanuit reflectie
 • Ik ben het visitekaartje van de school (administratief personeel)
 • Persoonlijk leiderschap en participerende teams
 • Functionerings– en evaluatiegesprekken
 • Verschillende vormen van communicatie: verbindende communicatie, beïnvloeding, assertiviteit,…
 • Constructief omgaan met grenzen
 • Coachen van medewerkers: stimuleren, motiveren én ondersteunen.
 • Peercoaching: hoe zet je dat om in de praktijk?
 • MDO: toepassen van het zorgcontinuüm
 • Crisiscommunicatie
 • Als pedagogisch begeleider ben je ook hoe langer hoe meer een procesbegeleider, maar wat houdt dit dan in?

Meer informatie over een training of voordracht op jouw school? Neem contact op met Marit.